База даних по книгах реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) жителів Київської області за 1919 по 1945 роки.

Оберіть подію


До бази даних!

Інструкція для користування Базою даних за документами реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) жителів Київської області за період з 1919 по 1945 роки

[Загальні відомості]

База даних РАЦС містить актові записи про народження, смерть, шлюб та розірвання шлюбу громадян, які мешкали на території Київській області з 1919 по 1945 роки.

[Правила користування]

  • На головній сторінці натисніть «До бази даних» і перед Вами відкриється сторінка бази даних РАЦС. Натиснув на «Оберіть подію», вибирайте необхідну Вам подію: народження, одруження, розлучення, смерть. 
  • Пошук здійснюється за прізвищем, ім’ям, по-батькові (далі ПІП), місцезнаходженням (хутір, село, селище, місто, район), роком подій, номерами справ.
  • Кожна графа - це поле пошуку, яке Ви можете використовувати для фільтрації результатів.  Для цього в потрібній графі вводите пошукову інформацію і знайдена інформація з’являється на екрані (при наявності).

Увага! Інформація представлена мовою оригіналу документа. Орфографія написання ПІП, назви населених пунктів збережено відповідно до оригіналу документу.

  • Різночитання, нерозбірливе написання окремих прізвищ, імен, по батькові громадян, назв населених пунктів та всі можливі варіанти написання цих слів зазначаються у дужках після першого варіанта прочитання тексту.
  • У разі можливості прочитання тільки деяких перших літер ПІП або населеного пункту зазначені ці літери, а після них три крапки, наприклад: "Про…".
  • Якщо відсутня інформація, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, назва населеного пункту, то  у відповідній ячейці таблиці внесено напис: «не зазначено».
  • За наявності слабоконтрасного або згасаючого тексту документів та відсутністю можливості прочитати ПІП, назву населеного пункту у відповідній клітинці таблиці зазначено напис: "нерозбірливо" або «згасаючий текст».
  • Дані щодо дати події стосуються тільки фактичної дати народження, смерті, укладання або розірвання шлюбу, а не дати реєстрації актів громадського стану у відповідних державних установах.
  • У разі зміни жінкою прізвища після розлучення, воно зазначається у дужках після її прізвища у шлюбі.

[Зручне доповнення]

Після виявлення у Базі даних РАЦС потрібної інформації, Ви маєте змогу перейти безпосередньо до перегляду цифрової копії справи, де знаходиться відповідний запис про реєстрацію народження, смерті, укладання/розірвання шлюбу, кликнув в передостанній колонці на номер справи.

Цифрові копії справ розміщені  на головній сторінці веб-сайту у рубриці «Е-Архів»

Читайте та досліджуйте!

Розмір бази даних: килобайт