Описи

Фонд 799

Будаївське волосне правління, с. Будаївка Київського повіту Київської губернії/ Будаевское волостное правление, с. Будаевка Киевского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-799