Описи

Фонд 71

Таращанська повітова у справах про вибори до 4-ї Державної Думи комісія, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Таращанская уездная по делам о виборах в 4-ю Государственную Думу комиссия,г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-71