Описи

Фонд 68

Таращанська повітова у справах про вибори до 1-ї Державної Думи комісія, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Таращанская уездная по делам о виборах в 1-ю Государственную Думу комиссия, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-68