Описи

Фонд 66

Васильківська повітова у справах про вибори до 3-ї Державної Думи комісія, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковская уездная по делам о виборах в 3-ю Государственную Думу комиссия, г. Васильков. Васильковского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-66