Описи

Фонд 65

Васильківська повітова у справах про вибори до 2-ї Державної Думи комісія, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковская уездная по делам о виборах во 2-ю Государственную Думу комиссия, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-65