Описи

Фонд 64

Васильківська повітова у справах про вибори до 1-ї Державної Думи комісія, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковская уездная по делам о виборах в 1-ю Государственную Думу комиссия, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-64