Описи

Фонд 61

Київська повітова у справах про вибори до 2-ї Державної Думи комісія, м. Київ/ Киевская у ездная по делам о виборах во 2-ю Государственную Думу комиссия, г. Киев

Користувач Гість

Папка Fond_F-61