Описи

Фонд 18

Київський повітовий мировий з’їзд. Київський з’їзд мирових посередників, м. Київ/ Киевский уездный мировой сьезд. Киевский сьезд мирових посредников, г. Киев

Користувач Гість

Папка Fond_F-18