Описи

Фонд 16

Київський губернський віспяний комітет при Київському губернському правлінні, м. Київ/ Киевский губернский оспенный комитет при Киевском губернском правлений, г. Киев

Користувач Гість

Папка Fond_F-16