Описи

Фонд 1343

Васильківський повітовий предводитель дворянства, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковский уездный предводитель дворянства, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1343