Описи

Фонд 1281

Пристав 2-го стану Таращанського повіту Київської губернії, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Пристав 2-го стана Таращанского уезда Киевской губернии, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1281