Описи

Фонд 1244

Макарівський волосний суд, м-ко Макарів Київського повіту Київської губернії/ Макаровский волостной суд, м-ко Макаров Киевского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-1244