Описи

Фонд 1240

Київська губернська управа у справах земського господарства. Київська губернська земська управа, м. Київ/ Киевская губернская управа по делам земского хазяйства. Киевская губернская земская управа, г. Киев

Користувач Гість

Показані 1-6 із 6 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
11Протоколи педагогічних комісій. Статистичні відомості про земські училища. Кошториси на будівництво та утримання земських шкіл. 91 од.зб.1904-1919 рр.0
22Постанови, циркуляри Київського губернатора, Київської губернської та повітової земських управ про заходи земства, спрямовані на розвиток освіти та сільського господарства, з особового складу, про видачу допомоги родинам померлих ветеринарних лікарів, про відкриття земських училищ, про призначення стипендій вихованцям учительських семінарій і ремісничих шкіл, про страхування будівель земських установ.245 од.зб.1904-1919 рр.0
33Протоколи засідань зоотехнічного відділу та ветеринарних лікарів губернії. Доповіді ветеринарних повітових лікарів на губернській ветеринарній нараді. 167 од.зб.1904-1919 рр.0
44Креслення, схеми та проекти доріг Київської губернії. Кошториси на обладнання мостів. 3 од.зб.1869-1914 рр.0
55Доповіді повітових земських управ. Журнали засідань повітових комітетів у справах земського господарства. 5 од.зб.1911-1915 рр.0
66Головна книга каси дрібних кредитів Київського губернського земства. Податкові книги по губернським земським зборам Лук’янівської дільниці м. Києва. 5 од.зб.1914-1920 рр.0
Папка Fond_F-1240