Описи

Фонд 117

Нотаріус К. Д. Фіксен, м. Біла Церква Васильківського повіту Київської губернії/ Нотариус К Д. Фиксен, м. Белая Церковь Васильковского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-117