Описи

Фонд Р-880сч

Київська обласна державна адміністрація , м. Київ/ Киевская областная государственная администрация, г. Киев

Користувач Гість

Показані 1-20 із 26 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
11Протоколи засідань президії та експертно-технічного бюро Київського облвиконкому за 1937 р.; накази відділу з переселення; телеграми щодо статистики та організації переселення громадян у східні райони СРСР; списки переселенців із Київської області; кошториси на ремонт приміщень та устаткування Уманського та Черкаського клінкерних заводів; прейскуранти цін на товари (1941 р.)91937, 1940-1941 0
22Накази та розпорядження відділів у справах репатріації при РМ УРСР та Київського облвиконкому; накази Миронівського приймально-розподільного пункту; відомості про кількість, списки репатріантів по районах Київської області; акти перевірок та відомості щодо працевлаштування репатріантів; відомості про іноземців, які проживають на теренах області; списки та книга обліку громадян СРСР, які не повернулися з Німеччини; річні фінансові звіти, кошториси, штатні розписи відділу у справах репатріації1071945-1953 0
33Річні фінансові звіти та кошториси витрат відділу у справах переселення громадян Київського облвиконкому; зведені звіти щодо переселення громадян у південні області УРСР; анкети-заяви та списки переселенців до Запорізької, Одеської, Ізмаїльської, Сталінської, Кримської областей, Єврейської автономної області, Приморського та Хабаровського країв; акти про прибуття переселенців до місць призначення; списки переселенців, які повернулися до Київської області.561949-1951 0
44Акти Державної надзвичайної комісії з виявлення злочинів нацистських загарбників по Київській області про виявлення фактів таких злочинів по м. Києву та Київському району41943-1944 0
55Акти Державної надзвичайної комісії з виявлення злочинів нацистських загарбників по Київській області про виявлення фактів таких злочинів по м. Києву та районах Київської області; акти про збитки, завдані окупантами жителям сіл; списки мешкаців сіл окремих районів області та м. Сміла, вивезених на примусові роботи до Німеччини1581944-1945 0
66Акти Державної надзвичайної комісії з виявлення злочинів нацистських загарбників по Київській області про виявлення фактів таких злочинів по м. Києву та районах Київської області; списки мешкаців сіл окремих районів області, вивезених на примусові роботи до Німеччини281945 0
77Постанови та розпорядження РНК СРСР, Київських облвиконкому та обкому КП(б)У; листування облвиконкому з військовими частинами та різними установами щодо розмінування території Київської області, будівництва госпіталів і мостів, надання земельних ділянок для дислокації військових підрозділів і аеродромів; листування та інші документи діяльності Державної надзвичайної комісії обліку збитків, завданих Київській області нацистською окупацією151943-1944 0
88Постанови та розпорядження РНК СРСР, Київського облвиконкому, ЦК і Київського обкому КП(б)У; листування облвиконкому (з РНК УРСР та державними установами щодо надання земельних ділянок військовому відомству, проведення топографічних і геодезичних робіт на Київщині; з військовими частинами щодо постачання, транспорту та ін.; з обласними відділами та райвиконкомами з питань репатріації та медичного обслуговування громадян, відновлення народного господарства та ін.; військово-економічна характеристика області на 1945 р.141944-1945 0
99 Постанови, директиви, розпорядження РМ СРСР, ЦК ВКП(б), РНК СРСР і УРСР, ЦК КП(б)У, Київського облвиконкому; директиви та інструкції Ради у справах РПЦ при РМ СРСР; листування та документи щодо репатріації поляків до Польщі; листування з держаустановами щодо репатріації радянських громадян, впорядкування братських могил загиблих воїнів; доповідь про прийняття та розселення репатріантів у Київській області; документи про надання матеріальної допомоги репатрійованим громадянам; звіти та зведення облвиконкому; звіти, доповіді та статистичні відомості уповноваженого Ради у справах РПЦ при Київському облвиконкомі; довідка про економічне становище Київщини на 1947 р.951944-1958 0
1010Документи до 5-річного плану відновлення та розвитку галузей промисловості загальносоюзного підпорядкування та сільського господарства Київської області (1946 р.); листування з держустановами щодо саперних робіт на Київщині, репатріації та працевлаштування репатрійованих громадян, переселення жителів області у різні регіони СРСР, заходів боротьби з інфекційними хворобами; плани посівів і відомості про збір урожаю кок-сагизу; генеральна схема розвитку сільської електрифікації області; звіти та зведення обласних відділів (сільського господарства. охорони здоров'я, ветеринарного) та обласного статистичного управління щодо основної діяльності, руху населення, заходів лікнепу361946-1957 0
1111Постанови, накази та розпорядження Президій ВР СРСР і УРСР, РНК СРСР і УРСР, РМ УРСР, Київського облвиконкому; листування з державними ооганами та установами щодо поновлення та видання нагородних документів, надання дозводів на в'їзд до районів Київської області, а також з питань сільського господарства, фінансування та ін.; протоколи засідань. матеріали сесій та книги реєстрації рішень Київського облвиконкому; стенограми нарад представників обласних відділів, голів райвиконкомів та ін.; інформації та доповіді райвиконкомів і міськрад про економічне становище районів і міст; відомості про кількість худоби по районах області; справи про виселення мешканців Богуславського, Бориспільського, Бишівського, Рокитнянського районів; штатні розписи, річні фінансові звіти та кошториси облвиконкому24221943-1960 0
1211dodПостанови РМ СРСР; книги реєстрації постанов РМ СРСР і УРСР, обов’язкових рішень та розпоряджень Київського облвиконкому; інструктивні вказівки райвиконкомам; протоколи засідань постійних комісій облвиконкому з комунального господарства, благоустрою, житлового будівництва; інформаційні бюлетені та огляди роботи місцевих рад; звіти, зведення про роботу облвиконкому, організаційно-масову роботу сільрад, їх постійних комісій; статистичні звіти про вибори до місцевих рад, особовий склад депутатів, виконкомів та постійних комісій; протоколи голосування окружних і дільничних виборчкомів з виборів до Київської обласної Ради депутатів трудящих; комплекс документів про вибори до ВР СРСР і УРСР по районних та сільських виборчих округах області; відомості про підсумки виборів до місцевих рад 1701944-1960 0
1312_1 Укази Президій ВР СРСР і УРСР; постанови, розпорядження РМ СРСР і УРСР; листування (з ЦК КПУ, РМ УРСР, Міністерствами, управліннями та комітетами СРСР і УРСР, райвиконкомами з організаційних й адміністративно-господарських питань; з Державною плановою комісією УРСР з виробничих питань); протоколи сесій Київської обласної ради, засідань облвиконкому і постійно діючих комісій; рішення та інформації райвиконкомів з основної діяльності; документи про підготовку і проведення виборів до Київської обласної ради та ВР СРСР і УРСР; протоколи окружних та дільничних виборчкомів про реєстрацію кандидатів у депутати та голосування по районах Київської області; зведення, доповіді про роботу та особовий склад місцевих рад і міських виконкомів області; фінансові звіти, штатні розписи, кошториси облвиконкому 16781961-1970 0
1412_2 Укази Президій ВР СРСР і УРСР; постанови, розпорядження РМ СРСР і УРСР; листування (з ЦК КПУ, РМ УРСР, Міністерствами, управліннями та комітетами СРСР і УРСР, райвиконкомами з організаційних й адміністративно-господарських питань; з Державною плановою комісією УРСР з виробничих питань); протоколи сесій Київської обласної ради, засідань облвиконкому і постійно діючих комісій; рішення та інформації райвиконкомів з основної діяльності; документи про підготовку і проведення виборів до Київської обласної ради та ВР СРСР і УРСР; протоколи окружних та дільничних виборчкомів про реєстрацію кандидатів у депутати та голосування по районах Київської області; зведення, доповіді про роботу та особовий склад місцевих рад і міських виконкомів області; фінансові звіти, штатні розписи, кошториси облвиконкому 24551971-19760
1513Справи жителів районів Київської області, виселених за межі УРСР; журнал реєстрації рішень облвиконкому за вказаними справами401948 0
1614_1Рішення та розпорядження Київських облвиконкому та обкому КПУ; звіти уповноваженого Ради зі справ РПЦ; доповіді та інформації про роботу облвиконкому331955-1969 0
1715Укази Президії ВР СРСР щодо нагородження різних категорій громадян; постанови Київського облвиконкому про затвердження списків громадян, представлених до нагородження; акти та протоколи вручення медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» та орденів «Мать-героиня» по районах Київської області; звіти та протоколи про вручення урядових нагород, ювілейних знаків і медалей; списки осіб, представлених до нагородження; листування з Президіями ВР СРСР і УРСР, райвиконкомами та ін. установами з цього приводу; документи про представлення до нагородження передовиків сільського господарства, робітників, службовців у районах Київської області; списки передовиків, відомості про них; характеристики кандидатів в учасники Всесоюзної сільськогосподарської виставки; списки Героїв Радянського Союзу і Героїв соціалістичної праці по Київській області 6501945-1970 0
1816_1Укази, постанови Президій ВР СРСР і УРСР; постанови, розпорядження РМ СРСР і УРСР; листування з ВР та РМ СРСР і УРСР, ЦК та Київським обкомом КПУ; протоколи сесій Київської обласної ради, засідань Київського облвиконкому; рішення та розпорядження облвиконкому; комплекси документів щодо виборів до Київської обласної ради народних депутатів по виборчих округах (1990 р.); протоколи сесій обласної ради, засідань облвиконкому та постійних комісій обласної ради за 1990-1991 рр.; фінансові документи облвиконкому12651977-19920
1916_2Протоколи сесій Київської обласної ради, засідань її колегії і постійних комісій (1992-1994 рр.); протоколи засідань дільничних виборчих комісій та результатів голосування щодо виборів Президента України 1994 р; розпорядження голови Київської обласної ради (1994 р.)1261990-1994 0
2017_1Протоколи засідань Київської окружної та дільничних виборчих комісій з виборів до ВР УРСР та СРСР; протоколи окружних передвиборчих нарад, дільничних комісій з проведення референдуму щодо питання збереження СРСР (1991 р.) по містах і районах Київської області; зведені відомості про результати голосування населення2511980, 1984-1986, 1989-19910
Папка Fond_R-880