Описи

Фонд 759

Хоцьківське поштово-телеграфне відділення Київського поштово-телеграфного округу, с. Хоцьки Переяславського повіту Полтавської губернії/ Хоцковское почтово-телеграфное отделение Киевского почтово-телеграфного округа, с. Хоцки Переяславского уезда Полтавской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-759