Описи

Фонд 67

Васильківська повітова у справах про вибори до 4-ї Державної Думи комісія, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковская уездная по делам о виборах в 4-ю Государственную Думу комиссия, г. Васильков Васильківського повіту Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-67