Описи

Фонд 33

Сквирсько-Таращанське повітове у чиншових справах присутствіє, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Сквирско-Таращанское уездное по чиншевым делам npucyтствие, г. Сквира Сквирского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-33