Описи

Фонд 32

Сквирське повітове у чиншових справах присутствіє, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Сквирское уездное по чиншевым делам npucyтствие, г. Сквира Сквирского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-32