Описи

Фонд 2

Канцелярія Київського цивільного губернатора, м. Київ/ Канцелярия Киевского гражданского губернатора, г. Киев

Користувач Гість

Показані 41-60 із 256 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
4141Загальна частина. Клопотання осіб про надання дозволу на відкриття бібліотек, друкарень, виставок картин та інших творів мистецтва, на володіння зброєю у м. Києві та у повітах Київської губернії, на проведення вистав, концертів, читання лекцій у повітах Київської губернії. 320 од.зб.1905 р.0
4242Загальна частина. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про витрати на проведення виборів до Державної Думи. Бухгалтерські документи (рахунки, розрахункові відомості, квитанції казначейства) з витрат на проведення виборів до Державної Думи по Київській губернії. Клопотання осіб про надання дозволу на відкриття фабрик, магазинів, друкарень, бібліотек у Київській губернії. 347 од.зб.1906 р.0
4343Загальна частина. Справи про порушення особами постанов про прописку видів на проживання. 100 од.зб.1908 р.0
4444Загальна частина. Документи (звітні відомості, відомості з прибутків та видатків, протоколи зібрань, протоколи ревізійних комісій, списки членів) про діяльність різних товариств. Рапорти Київського поліцмейстера, повітових справників з питань політичної благонадійності та моральних якостей різних осіб. Клопотання осіб про надання дозволу на відкриття бібліотек, друкарень, виставок картин та інших творів мистецтва, на володіння зброєю у м. Києві та у повітах Київської губернії, на проведення вистав, концертів, читання лекцій у повітах. 352 од.зб.1907 р.0
4545Загальна частина. Справи про організацію тимчасових комітетів зі збору пожертвувань на користь постраждалих від пожеж мешканців губернії, про розбійні напади на будинки приватних осіб. Відомості про надання дозволу на проведення вистав, концертів у повітах Київської губернії. Клопотання осіб про надання дозволу на відкриття книжних магазинів, бібліотек, фотоательє, друкарень. 463 од.зб.1908 р.0
4646Загальна частина. Укази Сенату. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, розпорядження Департаменту поліції, постанови Київського генерал-губернатора про вжиття заходів щодо припинення пограбувань та розбійних нападів у повітах губернії. Журнали особливих нарад з питань поліцейської варти. 395 од.зб.1909 р.0
4747Загальна частина. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Департаменту поліції про розшук іноземців та осіб у політичних та інших справа, про порядок відрядження агентів поліції у кримінальних справах, про роззброєння населення м. Києва. Постанови Київського генерал-губернатора про зміни та доповнення до положення про адресні столи та прописку видів на проживання. 161 од.зб.1909 р.0
4848Загальна частина. Циркуляри та розпорядження Департаменту поліції про розшук осіб у політичних та кримінальних справах, про розшук втрачених документів різними особами. Листування Київського губернатора з Міністерством закордонних справ та іноземними консулами про перевірку затриманих осіб, про спадщину російських підданих, що померли за кордоном. 141 од.зб.1910 р.0
4949Загальна частина. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Департаменту поліції про порядок сплати гербового збору, про надання дозволу продавцям казенних винних лавок мати зброю. Справи по клопотанням різних осіб про призначення грошової допомоги та пенсії, про призначення різних осіб на службу до поліцейських установ, про видачу безкоштовних квитків на проїзд залізницею. 451 од.зб.1911 р.0
5050Загальна частина. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про порядок перевезення через митницю обладнання для друку та вогнепальної зброї. Листування з Міністерством закордонних справ та іноземними консулами про перевірку затриманих осіб, про спадщину російських підданих, які загинули за кордоном, про питання надання дозволу на торгівлю книжками у Київській губернії. 401 од.зб.1912 р.0
5151Загальна частина. Циркуляри Департаменту поліції про порядок складання протоколів за порушення постанов про виписку свідоцтв на проживання та зберігання зброї, про заходи щодо запобігання розповсюдження антиурядових видань. 400 од.зб.1913 р.0
5252Загальна частина. Розпорядження Київського губернатора про оголошення у Київської губернії воєнного стану, про запобігання обігу антиурядових видань у лазаретах та шпиталях. Постанови Київського губернатора та Київського поліцмейстера про ув’язнення осіб, які перебувають під наглядом поліції за самовільне залишення ними місця проживання, про накладення адміністративних стягнень. 363 од.зб.1914 р.0
5353Загальна частина. Постанови Міністерства торгівлі про регулювання цін на продовольчі товари. Листування Київського поліцмейстера та прокурора окружного суду про конфіскацію спиртних напоїв. 144 од.зб.1915 р.0
5454Загальна частина. Циркуляри, розпорядження, постанови Міністерства внутрішніх справ, Міністерства торгівлі, Київського губернатора, Головного управління у справах друку про забезпечення армії продовольчими товарами, про боротьбу зі спекуляцією казенним майном, про заходи запобігання розповсюдження антиурядових друкованих видань. 198 од.зб.1916 р.0
5555Особлива частина. Розпорядження Міністерства внутрішніх справ про порядок проходження служби міських та повітових лікарів. 16 од.зб.1868 р.0
5656Особлива частина. Справи про призначення, звільнення та переміщення службовців Київського губернського правління. Скарги різних осіб на службові зловживання чиновників. Клопотання осіб про призначення на посади приставів. 214 од.зб.1870 р.0
5757Особлива частина. Справи з перевірки скарг та доносів різних осіб на неправомірні дії та службові зловживання чиновників. Клопотання осіб про призначення на посади приставів. 145 од.зб.1871 р.0
5858Особлива частина. Справи про призначення, переміщення та звільнення службовців. Скарги різних осіб на службові зловживання чиновників. Клопотання осіб про призначення на посади приставів. 191 од.зб.1872 р.0
5959Особлива частина. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про порядок притягнення до адміністративної відповідальності поліцейських чиновників за службові порушення. Справи про прийняття, просування по службі та звільнення посадовців Київського губернського правління. 125 од.зб.1873 р.0
6060Особлива частина. Протоколи Київської міської думи з різних питань. Справи про розгляд позовів та скарг приватних осіб на службові зловживання чиновників, розтрату казенних коштів та майна, нанесення образ та побоїв. Клопотання осіб про призначення на посади приставів. 98 од.зб.1874 р.0
Папка Fond_F-2