Описи

Фонд 2

Канцелярія Київського цивільного губернатора, м. Київ/ Канцелярия Киевского гражданского губернатора, г. Киев

Користувач Гість

Показані 181-200 із 256 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
181186Справи про службову діяльність чиновників різних відомств, про заборону в’їзду іноземців до Російської імперії, про моральні якості та політичну благонадійність різних осіб. Клопотання про розшук зниклих осіб. 596 од.зб.1871 р.0
182187Розпорядження Департаменту поліції про збір відомостей про певних осіб. Клопотання різних осіб про видачу документів, про надання дозволу займатися вчительською практикою, про повернення на Батьківщину. 495 од.зб.1872 р.0
183188Відомості про антидержавні розмови стосовно російського царя, про селянські заворушення по повітах губернії, про ремонт каплиць та костелів, про діяльність сектантів, зокрема, штундистів, на території Київської губернії. Клопотання осіб про видачу свідоцтв на купівлю землі, та на право навчання за кордоном, свідоцтв про поведінку, про надання дозволу на придбання та продаж зброї. 420 од.зб.1873 р.0
184189Розпорядження Київського губернатора про встановлення поліцейського нагляду за студентами технологічного інституту у м. Києві та за діяльністю іноземних підданих у Київській губернії. Справи про поліцейський нагляд за студентами, іноземними підданими та особами, що були визнані політично неблагонадійними. 261 од.зб.1874 р.0
185190Справи про встановлення поліцейського нагляду за іноземцями та особами, які повернулись із заслання в губернію, про діяльність штундистів, за скаргами різних осіб на зловживання посадовців поліцейських установ. Клопотання осіб про отримання дозволу на купівлю та продаж зброї, про видачу свідоцтв на купівлю землі. Хроніки газет про службові зловживання посадовців поліцейських установ, про заворушення селян та страйки робітників на підприємствах. 450 од.зб.1875 р.0
186191Клопотання іноземців про видачу свідоцтв на право купівлі землі, про отримання дозволу на купівлю та продаж зброї.34 од.зб.1875 р.0
187192Протоколи Київської міської думи з різних питань. Справи про розшук різних осіб у політичних та кримінальних справах, про встановлення поліцейського нагляду за певними особами, про заборону продажу деяких номерів газет. Відомості про тиск на селян з боку поміщиків та священиків, про антиурядові виступи студентів у м. Києві, про діяльність штундистів. 487 од.зб.1876 р.0
188193Рапорти повітових справників про таємні селянські товариства, про осіб, що знаходяться під поліцейським наглядом, та розшук зниклих осіб. Справи щодо скарг різних осіб на службові зловживання та противоправні дії посадовців поліцейських та цивільних установ. Клопотання осіб про надання дозволу на купівлю та продаж зброї, про отримання свідоцтв на купівлю землі. 439 од.зб.1877 р.0
189194Справи про розшук зниклих осіб; про зловживання та противоправні дії чиновників державних установ. Відомості про втечу арештантів з в’язниць, про заворушення селян та страйки робітників на заводах та фабриках. 697 од.зб.1878 р.0
190195Розпорядження Київського губернатора про заходи щодо запобігання розповсюдженню революційної пропаганди по повітах Київської губернії. Справи про розшук зниклих людей, про встановлення поліцейського нагляду за політично неблагонадійними особами, про звинувачення посадовців у розтраті казенних коштів та неправомірних діях. Відомості про антидержавні розмови різних осіб стосовно російського царя. 471 од.зб.1879 р.0
191196Розпорядження Департаменту поліції про збір відомостей про певних осіб щодо їх політичної благонадійності. Справи про розшук зниклих осіб, про зловживання та противоправні дії чиновників державних установ. 567 од.зб.1880 р.0
192197Укази Сенату. Відомості про чиновників канцелярії Київського губернатора, про встановлення поліцейського нагляду за різними особами, про розшук зниклих людей, про ремонт доріг, про будівництво бібліотек та інших споруд, про політичну благонадійність різних осіб. Клопотання осіб про отримання свідоцтв на право придбання земельної власності. Реєстри вхідної та вихідної документації канцелярії Київського губернатора. 653 од.зб.1881 р.0
193198Відомості про чиновників канцелярії Київського губернатора, про встановлення поліцейського нагляду за різними особами, про розшук зниклих людей, про ремонт доріг, про будівельні роботи, про політичну благонадійність певних осіб. Клопотання про отримання свідоцтв на право придбання земельної власності та маєтків. Реєстри вхідної та вихідної документації канцелярії Київського губернатора. 895 од.зб.1882 р.0
194199Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, Департаменту поліції: про розшук різних осіб у політичних та кримінальних справах, про встановлення поліцейського нагляду за іноземцями. Справи про розшук зниклих людей та вкрадених документів, про політичну благонадійність та моральні якості різних осіб, про діяльність штундистів, про антиурядові виступи робітників на заводах та фабриках. 662 од.зб.1883 р.0
195200Відомості про політичну благонадійність певних осіб, про кримінальні злочини, про встановлення поліцейського нагляду, арешти і розшук зниклих людей, про проведення будівельних та ремонтних робіт, про надання дозволу різним особам на тимчасове перебування у м. Києві. Клопотання про отримання свідоцтв на право придбання земельної власності та маєтків. Реєстри вхідної та вихідної документації канцелярії Київського губернатора. 501 од.зб.1884 р.0
196201Відомості про політичну благонадійність різних осіб, про кримінальні злочини, про встановлення поліцейського нагляду над політично неблагонадійними особами, про розшук зниклих людей, про проведення будівельних та ремонтних робіт, про надання дозволу на тимчасове перебування у м. Києві.545 од.зб.1885 р.0
197202Розпорядження Київського губернатора про встановлення поліцейського нагляду за особами, які повернулись із заслання. Справи за клопотаннями різних осіб про прийняття на службу до державних установ. Відомості про землеволодіння та оренду євреями нерухомого майна по повітах губернії, про сутички між селянами та поміщиками. Хроніки газет про розбої та пограбування у м. Києві та у повітах губернії, про розшук зниклих людей. 630 од.зб.1886 р.0
198203Циркулярні розпорядження Міністерства внутрішніх справ про вжиття заходів щодо незаконного перевезення через кордон забороненої кореспонденції та припинення студентських антиурядових виступів.597 од.зб.1887 р.0
199204Справи про призначення та нагородження чиновників Міністерства внутрішніх справ, про відрахування студентів навчальних закладів через їх політичні переконання. Клопотання селян про виселення євреїв. 574 од.зб.1888 р.0
200205Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Департаменту поліції про заходи щодо запобігання розповсюдженню по губернії штундизму та сприяння духівництву в боротьбі з цією сектою. Справи про призначення, переміщення та нагородження чиновників. Клопотання селян про виселення євреїв. 640 од.зб.1889 р.0
Папка Fond_F-2