Фонди

Користувач Гість

Показані 401-450 із 667 записів.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні датиЦФК
 
4011275Київський повітовий комітет з перевірки прибутковості маєтків поміщиків, які оподатковувалися відсотковим податком, м. Київ/ Киевский уездный комитет по проверке доходности имений помещиков, которые облагались процентным налогом, г. Киев111868 р.0
4021281Пристав 2-го стану Таращанського повіту Київської губернії, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Пристав 2-го стана Таращанского уезда Киевской губернии, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии311868 - 1877 рр.0
4031289Таращанська міська поліція, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Таращанская городская полиция, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии211829 - 1847 рр.0
4041292Сквирська повітова поліція, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Сквирская уездная полиция, г. Сквира Сквирского уезда Киевской губернии1011861 - 1898 рр.0
4051293Сквирська земська поліція, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Сквирская земская полиция, г. Сквира Сквирского уезда Киевской губернии111862 р.0
4061294Сквирська міська поліція, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Сквирская городская полиция, г. Сквира Сквирского уезда Киевской губернии211827 - 1829 рр.0
4071302Таращанське повітове поліцейське управління, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Таращанское уездное полицейское управление, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии711862 - 1897 рр.0
4081303Київське ремісниче товариство взаємного кредиту, м. Київ/ Киевское ремесленное общеапво езаимного кредита, г. Киев611917 - 1918 рр.0
4091304Пашківське кредитне товариство, с. Пашківка Київського повіту Київської губернії/ Пашковское кредитное общество, с. Пашковка Киевского уезда Киевской губернии711912 - 1916 рр.0
4101305Рогозівське кредитне товариство, с. Рогозів Переяславського повіту Полтавської губернії/ Рогозовское кредитное общество, с. Рогозов Переяславского уезда Полтавской губернии211912 - 1913 рр.0
4111308Переяславська дворянська опіка, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславская дворянская опека, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии211848, 1865 рр.0
4121309Таращанська дворянська опіка, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Таращанская дворянская опека, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии1118540
4131310Київський міський магістрат, м. Київ/ Киевский городовой магистрат, г. Киев 1911827 - 1844 рр.0
4141313Переяславське товариство взаємного кредиту, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславское общество взаимного кредита, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии1211913 - 1916 рр.0
4151320Уповноважений Міністерства землеробства із закупівлі хліба для армії, м. Київ/ Уполномоченный Министерства земледелия по закупке хлеба для армии, г. Киев5811915 - 1917 рр.0
4161326Переяславське повітове з військової повинності присутствіє, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславское уездное по воинской поеинности присутствие, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии711875 - 1911 рр.0
4171329Київський губернський у казенних справах стряпчий, м. Київ/ Киевский губернский по казенным делам стряпчий, г. Киев8511782 - 1865 рр.0
4181330Ковалівське вище початкове училище, с. Ковалівка Васильківського повіту Київської губернії/ Ковалевское высшее начальное училище, с. Ковалевка Васильковского уезда Киевской губернии511908 - 1919 рр.0
4191332Наглядач фундушева конвікту при Київській губернській гімназії, м. Київ/ Смотритель фундушева конвикта при Киевской губернской гимназии, г. Киев111834 р.0
4201333Уповноважений Головного управління землеустрою та хліборобства з питань заготівель для діючих армій, м. Київ/ Уполномоченний Главного управления землеустройства и земледелия по заготовкам для действующих армий, г. Киев1811915 - 1916 рр.0
4211334Київський губернський у карних справах стряпчий, м. Київ/ Киевский губернский уголовных дел стряпчий, г. Киев511788 - 1834 рр.0
4221337Богуславський та Васильківський підкоморний суд Київської губернії, м-ко Богуслав Канівського повіту Київської губернії/ Богуславский и Васильковский подкоморный суд Киевской губернии, м- ко Богуслав Каневского уезда Киевской губернии1911802, 1814, 1818, 1819, 1820 - 1823 рр.0
4231338Тетіївське волосне правління, м-ко Тетіїв Таращанського повіту Київської губернії/ Тетиевское волостное правление, м-ко Тетиее Таращанского уезда Киевской губернии111880 р.0
4241340Київське річкове училище відомства шляхів сполучення, м. Київ/ Киевское речное училище ведомства путей сообщения, г. Киев611911 - 1918 рр.0
4251341Київське відділення торговельного товариства «Робітник», м. Київ/ Киевское отделение торгового товари щества «Работник», г. Киев111911 - 1913 рр.0
4261342Переяславський повітовий предводитель дворянства, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславский уездный предводитель дворянства, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии611901, 1903 рр.0
4271343Васильківський повітовий предводитель дворянства, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковский уездный предводитель дворянства, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии211905 - 1908 рр.0
4281344Козакевич - помічник уповноваженого Міністерства землеробства у Київській губернії/ Козакевич - помощник уполномоченного Министерства земледелия в Киевской губернии111915 - 1916 рр.0
4291348Богуславський повітовий земський суд, м-ко Богуслав Канівського повіту Київської губернії/ Богуславский уездный земский суд, м-ко Богуслав Каневского уезда Киевской губернии6321829 - 1830 рр.0
4301350Київська казенна аптека Київської лікарняної управи, м. Київ/ Киевская казенная аптека Киевской врачебной управи, г. Киев2011813 - 1827 рр.0
4311352Колекція метричних книг розкольників, сектантів та старообрядців Київської губернії/ Коллекция метрических книг раскольникое, сектантов и старообрядцев Киевской губернии15311875 - 1918 рр.0
4321355Васильківський і Богуславський повітовий земський суд, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковский и Богуславский уездный земский суд, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии1311800 - 1805 рр.0
4331356Мироцьке земське однокласне училище, с. Мироцьке Київського повіту Київської губернії/ Мироцкое земское одноклассное училище, с. Мироцкое Киевского уезда Киевской губернии711912 - 1917 рр.0
4341360Адміністрація у справах торговельного дому Яхненко і Симиренко, м. Київ/ Администрация по делам торгового дома Яхненко и Симиренко, г. Киев111879 р.0
4351363Германівське позичково-ощадне товариство, м-ко Германівка Київського повіту Київської губернії/ Германовское ссудо-сберегательное общество, м-ко Германовка Киевского уезда Киевской губернии111915 - 1916 рр.0
4361366Мировий посередник 1-ї дільниці Васильківського повіту Київської губернії, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Мировой посредник 1-го у частка Васильковского уезда Киевской губернии, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии311900 - 1917 рр.0
4371367Київський повітовий комітет про урівнювання натуральних повинностей, м. Київ/ Киевский уездный комитет по уравнению натуральних повинностей, г. Киев111879 р.0
4381368Липовецьке повітове поліцейське управління, м. Липовець Липовецького повіту Київської губернії/ Липовецкое уездное полицейское управление, г. Липовец Липовецкого уезда Киевской губернии (описи справ проходять удосконалення)111879 р.0
4391369Васильківський комітет товариства піклування про в’язниці, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковский комитет общества попечительства о тюрьмах, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии 111853 р.0
4401370Сулимівське кредитне товариство, с. Сулимівка Переяславського повіту Полтавської губернії/ Сулимовское кредитное общество, с. Сулимовка Переяславского уезда Киевской губернии 1111908 - 1915 рр.0
4411381Київський повітовий військовий начальник, м. Київ/ Киевский уездный военний начальник, г. Киев2211918 - 1919 рр.0
4421386Оціночна комісія з питань оцінки обивательської нерухомої власності, що відводиться для укріплень фортець у м. Києві, м. Київ/ Оценочная комиссия для оценки обывательской недвижимой собственности, отходящей под крепостные укрепления в г. Киеве, г. Киев111847 - 1848 рр.0
4431389Будівельна комісія з питань будівництва споруд для Миколаївського військового училища при Київському окружному військово-будівельному управлінні, м. Київ/ Строительная комиссия по постройке зданий для Николаевского военного училища при Киевском окружком военно-строительном управлений, г. Киев411914 - 1917 рр.0
4441399Київський військово-аптечний магазин окружного військово- санітарного управління, м. Київ/ Киевский военно-аптечний магазин окружного военно-санитарного управления, г. Киев (описи справ проходять удосконалення)8111881 - 1918 рр.0
4451411Животівська волосна народна управа, м-ко Животів Таращанського повіту Київської губернії/ Животовская волостная народная управа, м-ко Животов Таращанского уезда Киевской губернии211918 р.0
4461413Києво-Лубенське інспекторство аптекарської частини департаменту казенних лікарських заготівель, м. Київ/ Киево-Лубенское испекторство аптекарской части департаменти казенних врачебных заготовлений, г. Киев211856 - 1859 рр.0
4471416Управління начальника Київської фортечної артилерії Київського військового округу, м. Київ/ Управление начальника Киевской крепостной артиллерии Киевского военного округа, г. Киев521870 - 1916 рр.0
4481429Київська офіцерська економічна спілка, м. Київ/ Киевское економическое общество, г. Киев111905 р.0
4491446Київське караїмське товариство, м. Київ/ Киевское караимское общество, г. Киев 1811902 - 1920 рр.0
4501447Товариство «Просвіта», м. Київ/ Общество «Просвіта», г. Киев7911906 - 1919 рр.0

* Назва фонду представлена мовою оригіналу