Фонди

Користувач Гість

Показані 451-500 із 667 записів.
#№ ФондуНазва фонду*Кількість од.зб.Кількість описівКрайні датиЦФК
 
4511448Земський начальник 5-ї дільниці Переяславського повіту, с. Жорнокльови Золотоніського повіту Полтавської губернії/ Земский начальник 5-го у частка Переяславсого уезда, с. Жорноклевы Золотоношского уезда Полтавской губернии2111897 р.0
4521449Мировий суддя 3-ї дільниці Переяславського повіту, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Мировой судья 3-го участка Переяславского уезда, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии111870 р.0
4531450Земський начальник 2-ї дільниці Переяславського повіту, м-ко Бориспіль Переяславського повіту Полтавської губернії/ Земский начальник 2-го у частка Переяславского уезда, м-ко Борисполь Переяславского уезда Полтавской губернии111905 р.0
4541452П’ятигірська дворянська опіка, м-ко П’ятигори Таращанського повіту Київської губернії/ Пятигорская дворянская опека, м-ко Пятигоры Таращанского уезда Киевской губернии4611796 - 1797 рр.0
4551453П’ятигірський повітовий суд, м-ко П’ятигори Таращанського повіту Київської губернії/ Пятигорский уездный суд, м-ко Пятигоры Таращанского уезда Киевской губернии13411796 - 1800 рр.0
4561455Колекція документів церков Київської та Полтавської губерній/ Коллекция документов церквей Киевской и Полтавской губерний35411762 - 1919 рр.0
4571459Новофастівське єврейське товариство, м-ко Новофастів Сквирського повіту Київської губернії/ Новофастовское еврейское общество, м-ко Новофастов Сквирского уезда Киевской губернии3911857 - 1864 рр.0
4581476Глеваський волосний суд, с. Глеваха Київського повіту Київської губернії/ Глевахский волостной суд, с. Глеваха Киевского уезда Киевской губернии12021910 - 1913 рр.0
4591485Переяславський повітовий військовий начальник, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславский уездный воинский начальник, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии111878 р.0
4601486Плац-майор Києво-Печерської цитаделі, м. Київ/ Плац-майор Киево-Печерской цитадели, г. Киев1811839 р.0
4611488Акціонерне товариство тютюнової фабрики «Соломон Коген», м. Київ/ Акционерное общество табачной фабрики «Соломон Коген», г. Киев11811882 - 1921 рр.0
4621489Акціонерне товариство Київського машинобудівного заводу «Фільверт і Дєдина», м. Київ/ Акционерное общество Киевского машиностроительного завода «Фильверт и Дедина», г. Киев9511889 - 1919 рр.0
4631490Васильківське міське двокласне комерційне училище, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковское городское двухклассное коммерческое училище, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии 211901 - 1918 рр.0
4641491Чавуноливарний і механічний завод братів Дехтярьових, м. Київ/ Чугуннолитейный и механический завод братьев Дехтяревых, г. Киев12611841 - 1862 рр.0
4651492Південно-Російський машинобудівний завод акціонерного товариства, м. Київ/ Южно-Русский машиностроительный завод акционерного общества, г. Киев2611895 - 1919 рр.0
4661496Барахтинське кредитне товариство, с. Барахти Васильківського повіту Київської губернії/ Барахтянское кредитное общество, с. Барахти Васильковского уезда Киевской губернии111913 - 1914 рр.0
4671505Київський губернський комітет з покращення побуту поміщицьких селян, м. Київ/ Киевский губернский комитет по улучшению быта помещичьих крестьян, г. Киев1911858 - 1859 рр.0
4681507Товариство Київського парового мукомельного млина, м. Київ/ Общество Киевской паровой мукомельной мельницы, г. Киев111899 р.0
4691508Київське товариство цукрозаводчиків, м. Київ/ Киевское общество сахарозаводчикое, г. Киев111910 р.0
4701512Київське відділення товариства «Робітник», м. Київ/ Киевское отделение товари щества «Работник», г. Киев711906 - 1915 рр.0
4711513Управління Південно-Західної залізниці, м. Київ/ Управление Юго-Западных железных дорог, г. Киев8911900 - 1918 рр.0
4721514Київська ревізійна комісія для ревізії дій дворянських депутатських зібрань, м. Київ/ Киевская ревизионная комиссия для ревизии дейстеий дворянських депутатских собраний, г. Киев11711836 - 1839 рр.0
4731515Київська губернська комісія про заколотників, м. Київ/ Киевская губернская комиссия о мятежниках, г. Киев43111831 - 1834 рр.0
4741517Переяславське повітове рекрутське присутствіє, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславское уездное рекрутское присутствие, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии6611819 - 1873 рр.0
4751519Синайський Василь Іванович - доктор римського права, м. Київ/ Синайский Василий Иванович - доктор римского права, г. Киев311913 - 1914 рр.0
4761520Демченко Всеволод Якович - член 4-ї Державної Думи, інженер шляхів сполучення, голова Київської повітової земської управи, м. Київ/ Демченко Всеволод Яковлевич - член 4-й Государственной Думи, инженер путей сообщения, председатель Киевской уездной земской управы, г. Киев3811893 - 1919 рр.0
4771522Судовий слідчий з особливо важливих справ Київського окружного суду, м. Київ/ Судебний следователь по особо важним делам Киевского окружного суда, г. Киев6711905 - 1906 рр.0
4781523Судовий слідчий Київського окружного суду 4-ї дільниці Бердичівського повіту/ Судебный следователь Киевского окружного суда 4-гоучастка, Бердичевского уезда11 1916 р.0
4791524Судовий слідчий Київського окружного суду 1-ї дільниці м. Києва, м. Київ/ Судебный следователь Киевского окружного суда 1-го участка г. Киева, г. Киев111906 р.0
4801526Судовий слідчий Київського окружного суду 4-ї дільниці м. Києва, м. Київ/ Судебный следователь Киевского окружного суда 4-го участка г. Киева, г. Киев111872 р.0
4811529Судовий слідчий Київського окружного суду 7-ї дільниці м. Києва, м. Київ/ Судебный следователь Киевского окружного суда 7-го участка г. Киева, г. Киев311902 - 1915 рр.0
4821531Товариш прокурора Київського окружного суду з політичних справ, м. Київ/ Товарищ прокурора Киевского окружного суда по политическим делам, г. Киев1211882 - 1917 рр.0
4831532Товариш прокурора Київського окружного суду з нагляду за місцями ув’язнення, м. Київ/ Товарищ прокурора Киевского окружного суда по наблюдению за местами заключения, г. Киев2119180
4841534Товариш прокурора Київського окружного суду по Білоцерківській дільниці, м-ко Біла Церква Васильківського повіту Київської губернії/ Товарищ прокурора Киевского окружного суда по Белоцерковскому участку, м-ко Белая Церковь Васильковского уезда Киевской губернии811910 - 1916 рр.0
4851536Новофастівське поштово-телеграфне відділення, м-ко Новофастів Сквирського повіту Київської губернії/ Ново-Фастовское почтово-телеграфное отделение, м-ко Новофастов Сквирского уезда Киевской губернии1011915 - 1917 рр.0
4861537Верхівнянська волосна позичково-ощадна каса, м-ко Верхівня Сквирського повіту Київської губернії/ Верховенская волостная ссудосберегательная касса, м-ко Верховня Сквирского уезда Киевской губернии211910 - 1917 рр.0
4871542Колекція карт та креслень Київської губернії/ Коллекция карт и чертежей Киевской губернии319711782 - 1919 рр.3196
4881543Богуславська поштова контора, м-ко Богуслав Канівського повіту Київської губернії/ Богуславская почтовая контора, м-ко Богуслав Каневского уезда Киевской губернии311831 - 1837 рр.0
4891544Товариство Спичинецького бурякоцукрового заводу, м. Київ/ Общество Спичинецкого свекло-сахарного завода, г. Киев611900 - 1917 рр.0
4901547Правління товариства Городище-Пустоварівського цукрового заводу, м. Київ/ Правление общества Городище-Пустоваровского сахарного завода, г. Киев2021906 - 1919 рр.0
4911549Комітет допомоги населенню південного краю, яке постраждало внаслідок війни, м. Київ/ Комитет помощи жителям южного края, пострадавшим от войны, г. Киев411855 - 1856 рр.0
4921550Переяславська духовна консисторія, м. Переяслав Переяславського повіту Київської губернії/ Переяславская духовная консистория, г. Переяслав Переяславского уезда Киевской губернии 1411733 - 1781 рр.0
4931552Борщагівська міщанська управа, м-ко Борщагівка Сквирського повіту Київської губернії/ Борщаговская мещанская управа, м-ко Борщаговка Сквирского уезда Киевской губернии1011900 - 1911 рр.0
4941553Правління товариства Кашперівського цукрового заводу, м. Київ/ Правление общества Кашперовского сахарного завода, г. Киев311868 - 1913 рр.0
4951554Миронівський удільний бурякоцукровий і рафінадний завод, с. Миронівка Канівського повіту Київської губернії/ Мироновский удельный свекло-сахарный и рафинадный завод, с. Мироновка Каневского уезда Киевской губернии22731867 - 1917 рр.0
4961555Київське відділення спілки повсюдної допомоги постраждалим на війні солдатам та їх родинам, м. Київ/ Киевское отделение общества повсеместной помощи пострибавшим на войне солдатам и их семьям, г. Киев9911908 - 1914 рр.0
4971556Правління Мар’їно-Городищенського бурякоцукрового і рафінадного заводу, м. Київ/ Правление Марьино-Городищенского свекло-сахарного и рафинадного завода, г. Киев55631881 - 1919 рр.0
4981557Правління товариства цукрового заводу «Скоморошки», м. Київ/ Правление общества сахарного завода «Скоморошки», г. Киев511902 - 1908 рр.0
4991558Єзернянський цукровий завод, с. Єзерна Васильківського повіту Київської губернії/ Езерянский сахарный завод, с. Езерна Васильковского уезда Киевской губернии16411874 - 1918 рр.0
5001559Кагарлицький бурякоцукровий і рафінадний завод, м-ко Кагарлик Київського повіту Київської губернії/ Кагарлицкий свекло-сахарний и рафинадный завод, м-ко Кагарлик Киевского уезда Киевской губернии6321859 - 1919 рр.0

* Назва фонду представлена мовою оригіналу