Описи

Фонд 31

2-ге Таращанське повітове у чиншових справах присутствіє, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ 2-е Таращанское уездное по чиншевым делам присутствие, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_F-31