Описи

Фонд 2

Канцелярія Київського цивільного губернатора, м. Київ/ Канцелярия Киевского гражданского губернатора, г. Киев

Користувач Гість

Показані 141-160 із 256 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
141146Загальнохронологічна частина. Справи про встановлення політичної благонадійності різних осіб. 1021 од.зб.1903-1917 рр.0
142147Загальнохронологічна частина. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ та Головного управління у справах друку щодо надання дозволу на проведення вистав українською мовою та з інших питань. Постанови генерал-губернатора та командуючого військами Київського військового округу про нагляд за громадським порядком. 193 од.зб.1798-1917 рр.0
143148Загальнохронологічна частина. Укази Сенату. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про витрати на утримання лікарів у сільській місцевості. 51 од.зб.1812-1916 рр.0
144149Особлива частина. Рапорти поліцмейстерів про протиправні дії селян, міщан, поміщиків та інших осіб та притягнення їх до відповідальності. Листування з Київським поліцмейстером про надання дозволу євреям-музикантам на тимчасове проживання у м. Києві. 124 од.зб.1897 р.0
145150Особлива частина. Рапорти Київського повітового справника про розшук та затримання різних осіб. Справи про надання дозволу різним особам на придбання та зберігання зброї. 3 од.зб.1916-1917 рр.0
146151Загальнохронологічна частина. Укази Сенату про порядок стягнення податку з нерухомого майна, організацію поліції у містах та повітах Київської губернії. Циркуляри Київського губернатора, Міністерства юстиції про припинення вирубки казенного лісу, про надання відомостей про стан цукрових заводів та з інших організаційних питань. 298 од.зб.1824-1867 рр.0
147152Поліцейське відділення Протоколи поліцейських приставів Київської губернії про затримання осіб, підозрюваних у дезертирстві. Статистичні відомості про земельний устрій, про кількість населення міст та містечок у Радомисльському повіті Київської губернії. 11 од.зб.1900-1917 рр.0
148153Відомості про виконання селянської повинності, про відкриття суконних фабрик у Київській, Подільській, Волинській та інших губерніях. Списки селян, їх сімей та майна по повітах Київської губернії. 3 од.зб.1798-1841 рр.0
149154Розпорядження Київського військового губернатора про відновлення Чернігівського піхотного полку у м. Василькові. Листування з Подільським губернатором, міськими городничими, слідчою комісією з питань взяття з окремих осіб підписки про неприналежність ні до яких таємних товариств. 218 од.зб.1822-1841 рр.0
150155Списки осіб, які подавали Київському губернатору запити про видачу паспортів, та осіб, які згадувалися у справах канцелярії Київського губернатора. 2 од.зб.1842 р.0
151156Списки осіб, які згадувалися у справах канцелярії Київського губернатора.1 од.зб.1843 р.0
152157Реєстри вхідної та вихідної документації канцелярії Київського губернатора.4 од.зб.1844 р.0
153158Реєстри вхідної документації канцелярії Київського губернатора.1 од.зб.1845 р.0
154159Відомості про осіб, які намагалися прибути з-за кордону з метою вбивства російського царя, про нагляд за появою емісарів для проведення змов та повстань, про затримання осіб, які мали при собі літературу, що заборонена цензурою. 10 од.зб.1846 р.0
155160Відомості про осіб, які перебували під негласним наглядом поліції у різних повітах Київської губернії, про встановлення таємного нагляду за поміщиками, австрійськими підданими, дворянами. Реєстри вхідної та вихідної документації канцелярії Київського губернатора. 32 од.зб.1847 р.0
156161Рапорти повітових справників про посилення штату митниці, розсильної команди на випадок політичних заворушень. Відомості про осіб, які перебували під негласним наглядом поліції у різних повітах Київської губернії, про встановлення таємного нагляду за поміщиками, австрійськими підданими, дворянами та іншими особами. 136 од.зб.1848 р.0
157162Розпорядження Міністра внутрішніх справ та Київського губернатора про порядок утримання під вартою підсудних розкольників, про заборону дворянам переховувати іноземних емісарів та зберігати заборонену літературу. Відомості про осіб, які перебували під негласним наглядом поліції у різних повітах Київської губернії, про встановлення таємного нагляду за поміщиками та австрійськими підданими. 165 од.зб.1849 р.0
158163Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про порядок вислання іноземців за кордон, про цензуру книг, що вивозяться за кордон. Відомості про непорядні вчинки священиків, про розповсюдження фальшивих грошових асигнації у Київській губернії, про видачу та відмову у видачі паспортів різним особам, про втрату документів, про російських підданих та інших осіб. 211 од.зб.1849-1850 рр.0
159164Статистичні описи Київської губернії. Відомості про діяльність розкольників, появу та діяльність сект на території Київської губернії, про встановлення поліцейського нагляду за різними особами та появою революційних книжок. Клопотання різних осіб про видачу паспортів. Скарги різних осіб на таємну вирубку казенного лісу та на погане ставлення поміщиків до селян. 221 од.зб.1850 р.0
160165Відомості про появу епідемії холери у Заславському повіті, про бажаючих прийняти християнське віросповідання, про підпорядкування єврейських учбових закладів та вчителів Міністерству народної освіти, про надання права різним особам на торгівельну діяльність, будівництво церков та інших споруд, про влаштування лікарень. Справи щодо скарг різних осіб на погане ставлення поміщиків та священиків до селян. 47 од.зб.1850 р.0
Папка Fond_F-2