Скани, папка Fond_F-35/opys_16/

Межові книги кордонів повітів Київської губернії

Користувач Гість