Описи

Фонд Р-98

Чорнобильський повітовий відділ Наркомату робітничо-селянської інспекції УСРР, смт. Чорнобиль Чорнобильського повіту Київської губернії/ Чернобыльский уездный отдел Наркомата рабоче-крестьянской инспекции УССР, с. Чернобыль Чернобыльского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_R-98