Описи

Фонд Р-96

Розважівський волосний виконавчий комітет Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Розважів Радомиcльського повіту Київської губернії/ Розважевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Розважев Радомиcльського уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_R-96