Описи

Фонд Р-91

Іванківський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Іванків Радомиcльського повіту Київської губернії/ Иванковский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Иванков Радомиcльського уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_R-91