Описи

Фонд Р-90

Товстоліський районний комітет незаможних селян, с. Товстий Ліс Малинського округу Київської губернії/ Толстолесский районный комитет незаможных крестьян, с. Толстый Лес Малинского округа Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_R-90