Описи

Фонд Р-89

Управління Уповноваженого Народного комісаріату робітничо-селянської інспекції УРСР на Правобережжі, м. Київ/ Управление Уполномоченного Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции УССР на Правобережье, г. Киев

Користувач Гість

Папка Fond_R-89