Описи

Фонд Р-81

Березанський волосний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Березань Переяславського повіту Київської губернії/ Березанский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Березань Переяславского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Показані 1-4 із 4 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
11Копії постанов ВУЦВК, Всеукрревкому, повітового відділу наросвіти. Резолюції V Всеукраїнського з’їзду Рад. Декрети, циркуляри, накази ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату фінансів УСРР, губвиконкому та повітвиконкому, Київського губернського фінансового відділу. Циркуляри губернського відділу управління.521920-1923 0
22Закон про комнезами (1920 р.). Постанова ВУЦВК про заміну продовольчої розкладки продовольчим податком (1921 р.). Накази і оголошення повітового і волосного виконкомів. Інструкції губвиконкому. Циркуляри губздраву. 191920-1922 0
33Постанови волвиконкому, волосних земвідділу та земельної комісії. Наказ губземвідділу про запровадження охорони лісів. Протокол об’єднаного засідання членів колегії повітового земвідділу і завідувачів волосних земвідділів.171920-1922 0
44Доповідні записки про народжуваність та смертність по волості.41921 0
Папка Fond_R-81