Описи

Фонд Р-8

Київське окружне відділення української асоціації робітників-винахідників, м. Київ/ Киевское окружное отделение Украинской ассоциации рабочих-изобретателей, г. Киев

Користувач Гість

Папка Fond_R-8