Описи

Фонд Р-72

Загальцівська сільськогосподарська артіль (колгосп), ім. 2-ї п’ятирічки, с. Загальці Бородянського району Київської області/ Загалецкая сельскохозяйственная артель (колхоз), им. 2-й пятилетки, с. Загальцы Бородянского района Киевской области

Користувач Гість

Папка Fond_R-72