Описи

Фонд Р-70

Теремцівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Теремці Чорнобильського району Київського округу/ Теремцовский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Теремцы Чернобыльского района Киевского округа

Користувач Гість

Папка Fond_R-70