Описи

Фонд Р-65

Підгірцівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Підгірці Київського повіту Київської губернії/ Подгорецкий сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Подгорцы Киевского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_R-65