Описи

Фонд Р-64

Пилипчанська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Пилипча Лехнівської волості Переяславського повіту Київської губернії/ Пилипчанский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Пилипча Лехнивськои волости Переяславского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_R-64