Описи

Фонд Р-58

Єрковецька сільськогосподарська артіль (колгосп) «Незаможник», с. Єрківці Переяславського району Київської області/ Ерковецкая сельскохозяйственная артель (колхоз) «Незаможник», с. Ерковцы Переяславского района Киевской области

Користувач Гість

Папка Fond_R-58