Описи

Фонд Р-56

Красилівська сільськогосподарська артіль (колгосп) «Квітневий», с. Красилівка Київського району Київської області/ Красиловская сельскохозяйственная артель (колхоз) «Квитневый», с. Красиловка Киевского района Киевской области

Користувач Гість

Папка Fond_R-56