Описи

Фонд Р-490

8-а контора тресту по будівництву підприємств важкої промисловості Донбасу «Донбасважбуд» Народного комісаріату важкої промисловості СРСР, м. Київ/ 8-я контора треста по строительству предприятий тяжелой промышленности Донбасса «Донбасстяжстрой» Народного комисариата тяжелой промышленности СССР, г. Киев

Користувач Гість

Папка Fond_R-490