Описи

Фонд Р-488

Київський трест бродильно-дріжджової, безалкогольної та оцтової промисловості Народного комісаріату харчової промисловості СРСР, м. Київ/ Киевский трест бродильно-дрожжевой, безалкогольной и уксусной промышленности Народного комиссариата пищевой промышленности СССР, г. Киев

Користувач Гість

Папка Fond_R-488