Описи

Фонд Р-486

Великополовецьке поштово-телеграфне відділення Київського губернського відділу народного зв’язку, с. Великополовецьке Бердичівського повіту Київської губернії/ Великополовецкое почтово-телеграфное отделение Киевского губернского отдела народного связи, с. Великополовецкое Бердичевского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_R-486