Описи

Фонд Р-452

Димерське лісництво Київського повітового земельного відділу, с. Димер Київського повіту Київської губернії/ Дымерское лесничество Киевского уездного земельного отдела, с. Дымер Киевского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_R-452