Описи

Фонд Р-444

Богуславський повітовий військовий продовольчий магазин повітового управління військово-продовольчого постачання, м. Богуслав Канівського повіту Київської губернії/ Богуславский уездный военный продовольственный магазин уездного управления военно-продовольственного снабжения, г. Богуслав Каневского уезда Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_R-444