Описи

Фонд Р-32

Дударківська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Дударків Гоголівської волості Остерського повіту Чернігівської губернії/ Дударковский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Дударков Гоголевской волости Остерского уезда Черниговской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_R-32