Описи

Фонд Р-2412

Музей-архів перехідного періоду Київської міської управи, м. Київ / Музей-архив переходного периода Киевской городской управы, г. Киев

Користувач Гість

Показані 1-2 із 2 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
11Постанови, накази, розпорядження голови м. Києва, положення, плани, звіти, відомості щодо створення і діяльності музею, накази по музею, листування з установами і органами управління міста, короткі проспекти експозицій, списки і довідки, особові рахунки співробітників, консультантів, договори, акти щодо приймання-передавання матеріалів до музею, книги реєстрації актів приймання документів, вхідної і вихідної кореспонденції, довідок, виданих співробітникам музею, баланс, кошторис, меморіальні ордери53194253
22Постанови, накази, розпорядження ВУЦВК, РНК УРСР, голови м. Києва і міської управи, її відділів, управлінь, районних управ, інструкції інспекторів шкіл, службові листи міського відділу пропаганди, стенограми пленумів Київської міської управи, протоколи нарад при районних управах м. Києва, плани, програми, положення, звіти навчальних закладів та установ культури, медичних закладів, районних інспекторів, відділів районних управ м. Києва, відомості про створення і роботу районних поліцій в м. Києві, відомості бюро метрик районних управ міста, списки установ і підприємств Києва, заяви киян на ім'я міського голови2751941-1943275
Папка Fond_R-2412