Описи

Фонд Р-110

Фастівський машинобудівний завод «Червоний жовтень» Київської губернської ради народного господарства, м. Фастів Київської губернії/ Фастовский машиностроительный завод «Красный октябрь» Киевской губернской совета народного хозяйства, г. Фастов Киевской губернии

Користувач Гість

Папка Fond_R-110