Описи

Фонд Р-11

Абрамівська сільська рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, с. Абрамівка Димерського району Київського округу/ Абрамовский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Абрамовка Дымерского района Киевского округа

Користувач Гість

Папка Fond_R-11