Описи

Фонд Р-109

Чорнобильський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, смт. Чорнобиль Київської губернії/ Чернобыльский уездный исполнительный комитет совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чернобыль Киевской губернии

Користувач Гість

Показані 1-5 із 5 записів.
#№ описуАнотація складу документів опису справКількість од.зб.Крайні датиЦФК
 
11Постанови V Всеукраїнського з’їзду Рад, ВУЦВК, РНК УСРР. Циркуляри, накази, директиви, інструкції ЦК КП(б)У, ВУЦВК, РНК УСРР, НКВС УСРР, Наркомату закордонних справ УСРР, губернського комітету КП(б)У, губвиконкому, губернського професійного бюро, повітвиконкому. 3391919-1922 0
22Постанова РНК СРСР та положення ВУЦВК. Накази повітового ревкому, коменданта Чорнобильського укріпленого району, керівників місцевого гарнізону та комітету оборони. Протоколи засідань повітових ревкому, виконкому, комітету профспілок, волвиконкому і волосного з’їзду Рад Прибірської волості.111919-1921 0
33Постанови ВУЦВК, РНК УСРР. Протоколи: волосних з’їздів КНС; засідань повітових ревкому та виконкому, волвиконкомів; загальних зборів членів сільських КНС, жителів сіл в окремих волостях. Статистичні відомості про роботу КНС повіту. 671919-1922 0
45Циркуляр губвиконкому про організацію повітових контрольно-ревізійних комісій. Листування з губЧК про реєстрацію колишніх офіцерів Добовільної армії.131920-1922 0
56Листування з губвиконкомом про боротьбу з бандитизмом у волостях.21922 0
Папка Fond_R-109